Transportbesorging het hoofsaaklik te doen met die oordrag van onroerende eiendom en die beswaring van onroerende eiendom met verbande.  Transporbesorging sluit ook verskeie ander handelings in wat te doen het met onroerende eiendom soos byvoorbeeld die...