Watter polisse vorm deel van die Bestorwe Boedel en watter word uitgesluit, asook die onderskeie belasting implikasies. POLISSE ‘n Polis wat uitbetaal, maar geen spesifieke begunstigde (spesifieke persoon/instansie) word benoem nie, vorm deel van die bestorwe boedel...