Transportbesorging

Transportbesorging

Transportbesorging het hoofsaaklik te doen met die oordrag van onroerende eiendom en die beswaring van onroerende eiendom met verbande.  Transporbesorging sluit ook verskeie ander handelings in wat te doen het met onroerende eiendom soos byvoorbeeld die...

Bestorwe Boedels

Bestorwe Boedels

Watter polisse vorm deel van die Bestorwe Boedel en watter word uitgesluit, asook die onderskeie belasting implikasies. POLISSE ‘n Polis wat uitbetaal, maar geen spesifieke begunstigde (spesifieke persoon/instansie) word benoem nie, vorm deel van die bestorwe boedel...

Intellektuele Goedere, Handelsmerke

Intellektuele Goedere, Handelsmerke

HOEKOM IS HANDELSMERKBESKERMING BELANGRIK? Wat is die waarde van handelsmerkbeskerming? Moet ek my besigheid se handelsmerk beskerm? Hierdie is algemene vrae wat  op ‘n daaglikse basis oor besin. Die kort antwoord is: handelsmerkbeskerming het groot waarde en ja,...

Mining Circular to Landowners

Mining Circular to Landowners

Very often landowners/lawful occupiers of properties are unaware of their rights when mining companies approach them to conduct mining or prospecting on their property.  The below contains a brief overview of your rights and the process to be undertaken to best...